Hulladékgazdálkodás

A hulladék keletkezése emberi tevékenység eredménye, és mint ilyen a keletkező probléma megoldása vagy legalábbis kezelése szintén csak emberi tevékenység lévén valósítható meg. A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszerét, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást együttesen hulladékgazdálkodásnak nevezzük.

 

A környezetvédelmi termékdíj rendszere továbbra is szorosan összefügg az európai uniós alapokon nyugvó hulladékgazdálkodási szabályozással.

A környezetvédelmi termékdíj rendszere továbbra is szorosan összefügg az európai uniós alapokon nyugvó hulladékgazdálkodási szabályozással.

 

Magyar Közlöny 2012. évi 160. szám
2012. november 30.

2012. évi CLXXXV. törvény a Hulladékról

 

A hulladékgazdálkodási törvény  meghatározza azokat az alapelveket, melyeknek valamennyi eljárás során érvényt kell szereznünk. Ezek a következők:

– megelőzés – ezen belül is az integrált szennyezésmegelőzés – elve,
– elővigyázatosság elve,
– gyártói felelősség elve,
– megosztott felelősség elve,
– elvárható felelős gondoskodás elve,
– elérhető legjobb eljárás elve,
– szennyező fizet elv,
– közelség elve,
– regionalitás elve,
– példamutatás elve,
– költséghatékonyság elve.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek körébe tartozik a hulladékok gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. Ezen tevékenységek – kisszámú kivétellel – kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetők.

A hulladékgazdálkodási igazgatás feladatait a Főfelügyelőség, a felügyelőségek, továbbá a települési önkormányzatok és szerveik, valamint a jegyzők látják el.

 

környezetvédelmi termékdíj hulladékgazdálkodás

 

 

KVD-Pro Kft
Fotók: Mounier Noémi
A képek szerzői jogvédelem alatt állnak!