Környezetvédelmi termékdíj legfontosabb célja, hogy a termékek előállítása, forgalmazása, felhasználása során okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg károk megelőzéséhez, csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen.

 

Az egyes termékek funkciójuk betöltése során használatukkal, valamint elhasználódásuk után – általában hulladékként – terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet.

 

A törvény csak termékcsoportokat határoz meg, ezért egy konkrét termék termékdíj köteles minősítése a Ktdt. 1. sz. mellékletében található vámtarifaszám-lista, illetve a Vhr.-ben Csomagolószer-katalógus segítségével végezhető el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100085.tv

 

A termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) alapján a környezetvédelmi termékdíj köteles termékek körébe tartozik

a) az akkumulátorok;

b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószerek);

c) egyéb kőolajtermékek;

d) egyéb műanyag termékek;

e) egyéb vegyipari termékek;

f) az elektromos, elektronikai berendezések; 

g) a gumiabroncsok;

h) irodai papírok

i) a reklámhordozó papírok

 

Biológiai úton lebomló műanyagból készült termékdíjköteles terméknek meg kell felelni az MSZ EN 13432:2002 szabványnak, és ezt a gyártó, forgalmazó tanúsítvánnyal igazolja.

Ez azt jelenti, hogy komposztálható, biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás.

A tanusítványt belföldön a Nemzeti Akkreditáló Hatóság adja ki.

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500124.tv

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500424.kor

 

Külföldről való behozatal esetén a beszállító által kiadott tanusítvány lekérdezhető:

 

https://european-accreditation.org/

 

A termékek vámtarifaszámának vizsgálatakor a tárgyév január 1én hatályos Kombinált Nomenklatúrát kell figyelembe venni. A tarifális besorolás mindig a kötelezett feladata (és felelőssége).

 

Az rendelkezések értelmében a kötelezettség a környezetvédelmi termékdíj köteles termék első forgalomba hozójánál (gyártójánál vagy importőrénél) keletkezik.

 

 

NE HAGYJA, HOGY A TERMÉKDÍJ OKOZZA CÉGE VESZTÉT!

KÉRJE SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT!

Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését, az alábbi törvényt alkotja:megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését, az alábbi törvényt alkotja:megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését, az alábbi törvényt alkotja:

 

KVD-Pro Kft
Fotók: Mounier Noémi
A képek szerzői jogvédelem alatt állnak!