Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei 2023. 07.01.

 

 

1. A termékdíj meghatározása

1.1. A termék- és anyagáramonként fizetendő termékdíjtételeiket meghatározó általános formula: T = (AT – F)

1.2. Az 1.1. pontban foglalt képlet alkalmazásában:

1.2.1. T: a két tizedes pontossággal kiszámított és a kerekítés általános szabályai szerint forintra kerekített termékdíjtétel (Ft/kg) azzal, hogyha (AT – F) eredménye negatív összeg, a T értéke nulla,

1.2.2. AT: a 2. pont szerinti táblázatban meghatározott, az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó általános termékdíjtétel (Ft/kg),

1.2.3. F: az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó, a termékdíj megállapítási időszak első napján hatályos, Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj kollektív teljesítés esetére díjmoduláció nélkül miniszteri rendeletben megállapított összege (Ft/kg) csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj kollektív teljesítés esetére díjmoduláció nélkül miniszteri rendeletben megállapított összegét kell figyelembe venni. Azon termék- és anyagáramok esetén, amelyekre a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az f értéke 0.

a) Akkumulátor
  A B  
1. Termékáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött) 57  
b) Csomagolószer
  A B  
1. Anyagáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2.

 Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével)

57  
3.

 Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével

1900  
4.

Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak

500  
5.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

57  
6.

Társított rétegzett italkarton

19  
7.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

19  
8.

Fém ital-csomagolószer

57  
9.

Papír

19  
10.

Fa, természetes alapú anyag

19  
11. Üveg 19  
12.

Egyéb

57  

c) Egyéb kőolajtermék

  A B  
1. Termékáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Kenőolaj 114  
d) Egyéb műanyag termék
  A B  
1. Termékáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 1900  
e) Egyéb vegyipari termék
  A B  
1. Termékáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek 11  
3. Szépség- vagy testápoló készítmények 57  
f) Elektromos, elektronikai berendezés
  A B  
1. Termékáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Hőcserélő berendezések 57  
3. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak 57  
4. Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 57  
5. Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 57  
6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 57  
g) Gumiabroncs
  A B  
1. Termékáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Gumiabroncs 57  
h) Irodai papír
  A B  
1. Termékáram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Irodai papír 19  
i) Reklámhordozó papír
  A B  
1. Termék áram Termékdíjtétel
(Ft/kg)
 
2. Reklámhordozó papír 85

 

A termékdíj alapja mértéke

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100085.TV

 
Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését, az alábbi törvényt alkotja:1. § *  (1) E törvény céljának elérése érdekében környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) kell fizetni.(2) E törvény hatálya a termékdíjköteles termékre és a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:a) az akkumulátor;b) *  a csomagolószer;c) az egyéb kőolajtermék;d) az elektromos, elektronikai berendezés;e) a gumiabroncs;f) a reklámhordozó papír;g) *  az egyéb műanyag termék;h) *  az egyéb vegyipari termék;i) *  az irodai papír.(4) *  A (3) bekezdés szerinti termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét az 1. melléklet határozza meg. A termékdíjköteles termékek az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben szereplő kódszámokkal kerülnek azonosításra.(5) *  Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a feldolgozás, megmunkálás következtében a termék 1. mellékletben meghatározott vámtarifaszáma, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott környezetvédelmi termékdíjkódjának vagy csomagolószer esetében a csomagolószer-katalógus szerinti kódszámának első három jegye megváltozik.

 

 

 

 

 
KVD-Pro Kft
Fotók: Mounier Noémi
A képek szerzői jogvédelem alatt állnak!