EPR- Kiterjesztett Gyártói Felelősségi díj:

Elfogadta a Parlament a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Melynek része a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) módosítása is.

2023. július 1-jétől alapvetően változtatják meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban felmerülő kötelezettségek rendszerét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a külön kormányrendeletben szabályozásra kerülő EPR- Kiterjesztett Gyártói Felelősségi díj rendszerrel összefüggésben.

Olyan cégeknek is kell EPR díjat fizetniük, akiknek jelenleg nincs termékdíj fizetési kötelezettsége, de olyanok is szép számmal akadnak, akiknek  mind a  termékdíjat, mint az EPR díjat meg kell fizetniük. A kiterjesztett gyártói felelősség szabályait így a gyártóknak és a kereskedőknek éppen úgy ismerniük kell, mint az exportáló, illetve importáló vállalatoknak, valamint azoknak a cégeknek, amelyek jelenleg is a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartoznak!

2023. július 1-jétől a termékdíj szabályozás az ún. koncessziós hulladékkezelési szabályozásba és az EPR- (kiterjesztett gyártói felelősségi) rendszerbe épül be. Ez azt jelenti, hogy a gyártót/kötelezettet terheli a termékdíjköteles termékből keletkezett hulladék hulladékkezelési költsége.
A hulladékkezelés pénzügyi erőforrásait a gyártónak/kötelezettnek kell biztosítania, mely erőforrások fedezetül szolgálnak a koncessziós társaság hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek teljesítéséhez.

A koncessziós társaság „belépésével” a hulladékkezelés állami szerepvállalása befejeződik, hiszen jelenleg az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet végzi a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok hulladékkezelésének szervezését.

A változással átalakul a termékdíjtételek meghatározása, mégpedig olyan formában, hogy bevezetésre kerül az általános termékdíjtétel, melyből levonásra kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi díj.

A gazdálkodók adminisztratív kötelezettségei is változnak! (pl.: nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, negyedéves adatszolgáltatás, díjfizetés).

Két irányban is teljesíteniük kell a jövőben, hiszen megmaradnak a termékdíjjal kapcsolatos teendők, másrészt az EPR- (Kiterjesztett Gyártói Felelősségi) díjrendszerből eredő feladatokat is el kell végezniük

További jelentős módosítások:

Változik a termékdíj jogi szabályozásában a termékdíj-átalány rendszere.

Megszűnik a kollektív és az egyéni hulladékkezelés teljesítés jogintézménye.

Módosul a vámtarifaszám használatának időállapota.

Több rendelkezés törlésre és módosításra kerül.

 

EPR köteles termékek Termékdíjköteles termékek:
➢ Csomagolások ➢ Csomagolószer
➢ Egyszer használatos műanyag termékek ➢ Egyéb műanyagtermékek
➢ Elektromos és elektronikus berendezések ➢ Elektromos és elektronikus berendezések
➢ Elemek és akkumulátorok ➢ Akkumulátor
➢ Gépjárművek ➢ Reklámhordozó papír
➢ Gumiabroncsok ➢ Gumiabroncsok
➢ Irodai papír ➢ Irodai papír
➢ Reklámhordozó papír ➢ Reklámhordozó papír
➢ Sütőolaj és Zsír ➢ Egyéb vegyipari termékek
➢ Textil termékek
➢ Bútorok fából

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/758f6de6b7720030c18525a2c675f9cbf2350874/megtekintes

 

KVD-Pro Kft
Fotók: Mounier Noémi
A képek szerzői jogvédelem alatt állnak!