Reklámhordozó papír

Reklámhordozó papír a Ktdt. vonatkozásában a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben (továbbiakban Grtv.) meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép.

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv.

A Ktdt. 1. számú mellékletében reklámhordozó papírként az ex 48-as árucsoportba tartozó „Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk”, illetve az ex 49-es árucsoportba tartozó „Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek” kerültek meghatározásra.

A reklámhordozó papírnak a Ktdt. értelmezése szempontjából akkor minősül a termék, ha a 2. § 26. pontjában foglalt definíciónak megfelel, vámtarifaszáma szerepel az 1. számú mellékletben, gazdasági reklámot nyomtatott felületére vetítve több, mint 50 %-ban tartalmaz és nem szerepel a kivételek között.

A Ktdt. 1. számú mellékletében reklámhordozó papírként az ex 48-as árucsoportba tartozó „Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk”, illetve az ex 49-es árucsoportba tartozó „Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek” kerültek meghatározásra.

 

környezetvédelmi termékdíj reklámanyag

 

KVD-Pro Kft
Fotók: Mounier Noémi
A képek szerzői jogvédelem alatt állnak!