Csomagolószer

A termékdíjkötelesnek minősülő csomagolószerek listáját anyagáramonkénti bontásban, vtsz. szerint a Csomagolószer Katalógus tartalmazza, megnevezve a tárgyi hatály alóli kivételeket.

Csomagolószer fogalomkörébe tartozik a csomagolóeszköz, a csomagolóanyag és a csomagolási segédanyag, ez utóbbi kettőt nevezzük összefoglaló néven egyéb csomagolószernek.

Csomagolóeszköz a termék vagy a kisebb csomagolás befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagúkörnyezetvédelmi termékdíj csomagolás, raklap, szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap.

Csomagolóeszköznek minősül például a hullámkarton doboz, PET palack, műanyag bevásárló reklám táska, stb.
környezetvédelmi termékdíj csomagolás9

Csomagolóanyag a csomagolóeszközök előállítására, illetve az ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma.

Csomagolóanyag például a hullámkarton lemez, csomagolópapír, síkfólia, stb.

környezetvédelmi termékdíj csomagolás6

Csomagolási segédanyag a csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható – így különösen záró,rögzítő, párnázó, díszítő – elemek, valamint kellékek, így különösen címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma. Csomagolási segédanyag például a címke, a kupak, dugó, pántoló szalag, stb.   környezetvédelmi termékdíj csomagolás térkitöltő2

A fenti meghatározásokon túl azonban a termékdíjas szabályozás megkülönböztetetten kezeli a kereskedelmi csomagolószert, amely olyan csomagolószer, amely alkalmas lehet kereskedelmi csomagolás létrehozására.

      

        

 

Csomagolás Csomagolószer

valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden árut a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig, továbbá az ugyanilyen célra használt egyutas árucikkek; csomagolás lehet

a fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az értékesítés helyszínén;

a gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a fogyasztó részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán a polcok feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el lehet távolítani, valamint

a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az árut a károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos tartályokat;

 

hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot;
Csomagolószer
KVD-Pro Kft
Fotók: Mounier Noémi
A képek szerzői jogvédelem alatt állnak!