Változások 2018

Csökkenő termékdíjak

A törvénymódosítás értelmében változnak az elektromos, elektronikai berendezések kategóriái, valamint egységesen 57 Ft/kg lesz minden elektromos, elektronikai berendezés termékdíja. Az egységesítés lényeges termékdíj csökkentést jelent a szórakoztató elektronikai cikkek (jelenlegi termékdíjtétel 114 Ft/kg), valamint a rádiótelefon-készülékek esetében (jelenlegi termékdíjtétel 304 Ft/kg).

A kereskedelmi csomagolás és csomagolószer fogalmának megszüntetésével a fémből készült italcsomagolások fém ital-csomagolószer kategória alatt bekerülnek a csomagolószerek közé, és a termékdíjtételük ennek következtében 304 Ft/kg-ról 57 Ft/kg-ra csökken.

A környezetvédelmi termékdíj törvény 2018. január 1-jétől hatályos változtatásai előnyben részesítik a gépjárművek közül a környezet számára kevesebb terhelést jelentő hibrid, illetve a kizárólag elektromos meghajtású gépjárműveket oly módon, hogy a hibrid gépjárművek esetében az egyébként fizetendő termékdíj vagy termékdíj átalány 70%-át, míg a kizárólag elektromos hajtással működő gépjárművek esetében a termékdíj 50%-át kell majd csak megfizetni.

 

Csomagolás

A kereskedelmi csomagolás és a kereskedelmi csomagolószer fogalmakat 2018. január 1-jétől a törvény nem tartalmazza. A termékkategória törvényből történő kivezetése mellett a törvény az értelmező rendelkezések között bevezeti a fém ital-csomagolószer meghatározást. Fém ital-csomagolószer a kizárólag fémből készült, fogyasztásra kész italok fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolására alkalmas csomagolószer, a záróelem kivételével, ide nem értve a doboz, hordó palást lezárására szolgáló, vagy azzal egybeépített záróelemét.

A termékdíj törvény módosítása egyértelműen definiálja az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák fogalmát,

 

Egyéb műanyag termékek

A Ktdt. 2. §-ában található értelmező rendelkezések nem határozzák meg az egyéb műanyag termék fogalmát, a törvény 1 melléklete szerint ugyanakkor e díjköteles termékkör alatt a 6702 10 10 vámtarifaszám alá tartozó műanyagból készült virágot, fa, levél- és gyümölcsutánzatot és ezek részeit, valamint az ezekből készült árukat kell érteni.

1. Műanyagból készült virág, fa-, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 6702 10 00
ex. 9505

 

Irodai papír

A Ktdt. értelmében vett irodai papírnak az olyan információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír minősül, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra. A törvényi definícióban foglaltak alapján ide kell továbbá érteni az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendezőt, dossziét, iratborítót, levélrendezőt és irattartó mappát is.

A korábbi szabályozás szerint a Ktdt. 1. melléklet h) pontjában található táblázatban foglaltaknak megfelelően a „könyv alappapír” nem tartozott az irodai papírok termékkörébe. A törvény ugyanakkor nem adott pontos meghatározást a „könyv alappapír”-nak. A módosítással a „könyv alappapír” kikerült a kivételek közül az 1. mellékletből, ugyanakkor, ha az irodai papír felhasználása ISBN számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy ISSN azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) történik, a termékdíjat nem kell megfizetni.

 

Elektromos, és elektronikai berendezés

Az elektromos, elektronikai berendezés8 legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is, kivéve a nagyméretű rögzített ipari szerszámot és a világűrben való felhasználásra tervezett elektromos, elektronikai berendezést.

 

A WEEE irányelv III. cikke szerinti termékkörök:

  • Hőcserélő berendezések
  • Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak
  • Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)
  • Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)
  • Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

 

Fontos megjegyezni, hogy a Ktdt. 1. melléklet f) pontja alatt meghatározottak szerint a * jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alatt azonosított elektromos, elektronikai berendezések közül csak a legfeljebb 200 kg bruttó tömegű, vagy legfeljebb 4 kW elektromos teljesítmény-felvételű termékek minősülnek termékdíjkötelesnek. E két törvényi feltételt (bruttó tömeg, teljesítmény felvétel) külön-külön szükséges vizsgálni!

 

2012-05-26-19.57.59

Egyéb változások

A környezetvédelmi termékdíj törvény módosítása egyértelművé teszi, hogy a kötelezett átalakulása, egyesülése, szétválása során létrejövő, új adószámmal rendelkező kötelezett esetében, valamint az átvállalás jogcímének módosítása esetén szükséges az átvállalási szerződések újrakötése és a NAV felé történő bejelentése.

A nyilvántartások vezetése kapcsán egyszerűsítést fog jelenteni a kötelezettek számára, hogy a termékdíj szabályozás a jövő év elejétől a 2010. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályok helyett a tárgyév január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályok alkalmazására tér át. A jogszabályi módosítás miatt javasoljuk a vámtarifaszámok felülvizsgálatát, és ahol szükséges, a nyilvántartások módosítását.

 

KVD-Pro Kft
2020. szeptember
h K s c p s v
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Hírek