2014-12-17

Tájékoztató a népegészségügyi termékadó 2015. évtől hatályos változásairól

1. A népegészségügyi termékadó hatályának kiterjesztése 

A népegészségügyi termékadóról 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) 2. §-ának i) pontja a népegészségügyi termékadó (neta) köteles termékek körébe emeli az un. alkoholos italokat. A Neta tv. e rendelkezése szerint a neta alkalmazásában alkoholos italnak minősül a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (jövedéki adótörvény) 63. §-a (1) bekezdése szerinti alkoholterméknek minősülő ital, a következő termékek kivételével:

– a jövedéki adótörvény 68. § (1) bekezdése szerinti termékek (pl. az ágazati jogszabályok szerint gyógyszernek vagy gyógyhatású készítménynek minősülő termékek, ecet),
– a gyümölcspárlat, valamint
– az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább 7 gyógynövény felhasználásával készült ital.

A Neta tv. saját szabályozási koncepcióján belül értelmezi az adalékanyag, a gyümölcspárlat és a gyógynövény fogalmát. Eszerint

adalékanyag a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti adalékanyag és aroma, kivéve a színezőanyagként használt karamellt [Neta tv. 1. § 15. pont],
gyümölcspárlat a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (110/2008 EK rendelet) II. számú melléklete 6. vagy 9. kategóriája szerint készített, EK rendelet szerinti szeszes italnak minősülő ital (törkölypárlat vagy törköly és gyümölcspárlat) [Neta tv. 1. § 18. pont],
gyógynövény (az a növény, melynek valamely szervét, gyökerét, levelét, virágját, termését vagy bármely más részét a benne lévő hatóanyaga miatt a gyógyászatban alkalmazzák) [Neta tv. 1. § 16. pont].

Az egyes értelmező rendelkezésekhez az alábbi kiegészítés fűzhető:

Figyelemmel arra, hogy Magyarország uniós jogharmonizációs kötelezettsége alapján a Magyar Élelmiszerkönyv [a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet] a vonatkozó uniós joganyagra épül és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz, a Neta vonatkozásában adalékanyag, aroma alatt – a hivatkozott FVM rendelet 3. §-a 14. és 15. pontjában említett – uniós normákból kell kiindulni. Ennek alapján:

adalékanyag az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) szerinti adalékanyag;

aroma az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) szerint aromának minősülő anyag.

A 110/2008. EK rendelet II. számú melléklete 6. kategóriája d) és e) alpontja értelmében a törkölypárlat vagy törköly nem ízesíthető, ami nem zárja ki a hagyományos gyártási módszereket, továbbá színezőanyagként csak karamellt tartalmazhat. Az EK rendelet II. számú melléklete 9. kategóriája e) alpontja szerint a gyümölcspárlat nem ízesíthető.  Nem tekinthető ugyanakkor ízesítésnek az, ha a gyümölcspárlatot, törkölypárlatot gyümölcs-azonos gyümölcságyon érlelik („ágyas” pálinka), mert ebben az esetben az érlelés a párlat-készítés technológiai folyamatának része, a gyümölcs-azonos gyümölcs a párlat gyümölcspárlat, törkölypárlat jellegét nem változtatja meg. Ezért a gyümölcs-azonos gyümölcságyon érlelt gyümölcspárlatra nem terjed ki a Neta tv. hatálya.

 

2. Az alkoholos italok sávosan differenciált adómértéke

Az alkoholos italok adómértéke annak alkoholtartalmától függ, sávosan differenciált. Az adó mértéke – a Neta tv. 6. § h) pontja szerint – ha az alkoholos ital alkoholtartalma

– 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot nem haladja meg 20 forint/liter,
– 5 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot nem haladja meg 100 forint/liter,
– 15 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot nem haladja meg 300 forint/liter,
– 25 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot nem haladja meg 500 forint/liter,
– 35 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot nem haladja meg 700 forint/liter,
– 45 térfogatszázaléknál nagyobb 900 forint/liter.

 

3. Nem adóköteles a mézes sütemény, mézeskalács

A Neta tv. 2. §-a c) pontja szerint – többek között – neta köteles az előrecsomagolt cukrozott készítmény, ha cukortartalma meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget. Jövő évtől nem lesz e termékcsoport tagjaként adóköteles az a termék, amely legalább 20 %-nyi mézet tartalmaz, ha cukortartalma legfeljebb 40 % (mézeskalács, mézes sütemény). A méz fogalmát a Neta tv. 1. §-ának 17. pontja tartalmazza.

 

4. Alkoholos italok átmeneti adókötelezettsége

A Neta tv. 3. §-a (1) bekezdésének a) alpontja szerint adókötelezettség terheli a népegészségügyi termék-adóköteles termékek az első belföldi teljesítési helyű értékesítését, a jövedéki adófizetési kötelezettség ugyanakkor – a főszabály szerint [jövedéki adótörvény 14. § (1)] – a szabadforgalomba bocsátáshoz kapcsolódik. Abban az esetben, ha az egyébként a 2014. évben magasabb jövedéki adótétellel adózó alkoholtermék (alkoholos ital) 2014-ben adóraktárban gazdát cserél (megtörténik a belföldi teljesítési helyű értékesítés), 2015-ben pedig e terméket szabadforgalomba bocsátják, akkor e termék után netát nem, csak a (nem emelt összegű) jövedéki adót kell megfizetni. Erre az esetre a Neta tv. 10/A. §-ának (5) bekezdése sajátos adókötelezettséget ír elő. Az adókötelezettség a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg következik be, az adó alanya pedig a terméket szabadforgalomba bocsátó lesz. E sajátos adókötelezettséget – a Neta tv. 10/A. §-ának (6) bekezdése alapján – a szabadforgalomba bocsátás napját magában foglaló bevallási időszakban  kell megállapítani és bevallani (például az áfa alanyának havonta, negyedévente vagy évente).

 

 

2014-11-26

A jövő évi adócsomagban a NETA (népegészségügyi termékadó) hatályát kiterjesztik az alkoholos italokra, ide nem értve a gyümölcspárlatot, a Jöt . 68. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó italokat, továbbá az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább hét különböző gyógynövény felhasználásával előállított italokat (alkoholos ital).

 

NETA_tajekoztato_fuzet_2015

KVD-Pro Kft
2020. szeptember
h K s c p s v
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Hírek