Különös szabályok

Számlán történő feltüntetési kötelezettség

(1) A számlán

a) a számlán vagy szerződéssel történő átvállalás esetén,

b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben,

c) a 3. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazása során, továbbá

d) a termékdíj raktárba a termékdíj visszaigénylésével történő beszállítás során

– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni.

(2) A 15/A. és 15/B. § szerint termékdíj-átalányfizetést választó kötelezett a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti számlazáradékot – az átalánytermékdíj-fizetéssel teljesített termékdíj-kötelezettség esetében – nem tüntethet fel a számlán.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán fel kell tüntetni a termékdíjköteles termék környezetvédelmi termékkódját (a továbbiakban: KT kód), csomagolószer esetében a csomagolószer-katalógus kódját (a továbbiakban: CsK kód), a termékdíj mértékét és összegét, továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait. Megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül – legalább a termék első belföldi forgalomba hozatalakor – a kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát a számlának tartalmaznia kell.

 

Általános átvállalási szabályok

A termékdíj-kötelezettség számla vagy szerződés alapján, az e törvényben, továbbá az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon átvállalható.
Mindkét (számlás, szerződéses) átvállalási formára jellemző, hogy az eredeti kötelezettet terhelő termékdíj-kötelezettség meghatározott időpontban az átvállaló személyére száll át. Az ilyen formán átszálló termékdíj-kötelezettség teljesítéséért az átvállaló felel.


Nyilatkozattétel

A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint – nyilatkozik a kötelezett belföldi vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) arról, hogy

a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíj átalány fizetésére jogosult, vagy
b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy
c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel.

A szabályozás meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetőséget biztosít arra, hogy a termékdíjköteles termék belföldi vevője által tett nyilatkozat alapján a kötelezett ne fizesse meg a forgalomba hozatal címén keletkezett termékdíjat.
Fontos hangsúlyozni, hogy a c) pont szerinti nyilatkozattétel kizárólag egyéb csomagolószer, vagyis csomagolóanyag és csomagolási segédanyag esetében jogszerű.
Az a nyilatkozó, aki a nyilatkozatában foglaltakkal ellentétesen jár el, kötelezettnek minősül, a termékre eső környezetvédelmi termékdíjat a csomagolószer beszerzésének időpontjától számított késedelmi pótlékkal növelten köteles megfizetni.
A nyilatkozattétel részletszabályait a Vhr. rendezi, mely szerint a kötelezett belföldi vevője nyilatkozatát írásban köteles megtenni, méghozzá meghatározott adattartalommal, melyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során (eseti nyilatkozat) vagy időszakra szólóan.

A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat mintája a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100343.KOR

 

Raktározás

A termékdíjköteles termék általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba való beraktározása és az adóraktáron belüli értékesítése, továbbá a vámjogi szabadforgalomban nem lévő termékdíjköteles termék belföldi értékesítése nem minősül forgalomba hozatalnak.

 

Termékdíj raktár

2014. július 1-től lépett életbe a termékdíj törvénynek azon módosítása, amely lehetővé teszi a gazdálkodók részére – NAV engedéllyel – termékdíj raktár létrehozását. A hazai gazdálkodók számára két raktár típus, a kereskedelmi termékdíj raktár, illetve az ipari termékdíj raktár lehetőségét biztosítja a jogszabályváltozás.

A kereskedelmi raktár lényege, hogy a kötelezettnek nem kell termékdíjat megfizetnie a betárolásra kerülő termék után. A kereskedelmi termékdíj raktáron belül pedig termékdíj nélkül értékesíthető. A kereskedelmi termékdíj raktár előnye egyes raktározási állagmegóvási műveletek elvégezhetősége. Az elvégezhető műveleteket a jogszabály alkotó kormányrendelet rögzíti.

Az ipari termékdíj raktárban a termékdíjas termék előállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető lesz. Az ipari termékdíj raktár esetében a beszerzett termékdíjas alapanyagok után nem szükséges a termékdíj visszaigénylésével, vagy bonyolult átvállalási rendszerek létrehozásával bajlódni. Összességében egyszerűbb rendszer hozható létre, amely könnyebben működtethető.

 

 

 

KVD-Pro Kft
2020. szeptember
h K s c p s v
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Hírek