Egyéb

Melyik számú elektronikusan támogatott nyomtatvány benyújtásával kell regisztrálni a bevalláshoz?

 • A környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában meg kell különböztetni a regisztrációs kötelezettséget és a bejelentési kötelezettséget. Mindkét kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a testület honlapján, a környezetvédelmi termékdíj menüpont alatt megtalálható. letöltés itt

 

Melyik szervhez lehet benyújtani a bejelentéseket?

 • Mind a regisztrációs kötelezettséget, mind pedig a bejelentési kötelezettséget a kötelezett székhelye (székhely hiányában a telephely) szerint illetékes NAV-hoz kell benyújtani. Az első bejelentést elektronikusan kitöltve, személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

 

Mi történik, ha késve ismeri fel a vállalkozás, hogy kötelezett a termékdíjban?

 • Lehetőség van arra, hogy akár önállóan, vagy szakember segítségével visszamenőleg elkészítse a  pótbevallását. A termékdíj megfizetése mellet késedelmi pótlék számítása is szükséges lehet.

 

Milyen összegű bírságra lehet számítani késedelmes bevallás, vagy elmulasztás esetén?

 • A NAV mérlegeli, hogy az érintett vállalkozás követett e hasonló mulasztást.  Az adóhiány 100 %-a is lehet.

 

Külföldről behozott árunál milyen termékdíj fizetési kötelezettség keletkezhet?

 • Magyarország területére az Európai Közösségből, harmadik országból (EU-n kívüli országok) beszállított termékek csomagolására környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni.
 • termékdíjat kell fizetni a csomagolószerekre, egyéb műanyag termékekre, továbbá a reklámhordozó papírokra, elektromos és elektronikai berendezésekre, azok bizonyos részére, irodai papírokra, egyéb vegyipari termékekre, gumiabroncsokra, kenőolajokra és az akkumulátorok után is.

 

 

 

 

 

 

TEGYE FEL ÖN IS KÉRDÉSÉT A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN!

 

Zöldpont védjegy

2017-10-27

A Magyar Közlöny 2017. évi 174. számában megjelent a 2018. január 1-jétől hatályos „A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény” módosításai.

Fogalomváltozások

A fogalmi változások között fontos megemlíteni, hogy a környezetvédelmi termékdíj törvény módosítása egyértelműen definiálja az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák fogalmát, valamint új fogalomként megjelenik a fém ital-csomagolószer fogalom, és ezzel egyidejűleg megszűnik a kereskedelmi csomagolás és a kereskedelmi csomagolószer fogalma.

Ezen kívül jövőre egyszerűsödik a reklámhordozó papír definíciója is azáltal, hogy nem tartalmaz egyértelműen meg nem határozható kivételeket.

—————————————————————————————————————–

Csökkenő termékdíjak

A törvénymódosítás értelmében változnak az elektromos, elektronikai berendezések kategóriái, valamint egységesen 57 Ft/kg lesz minden elektromos, elektronikai berendezés termékdíja. Az egységesítés lényeges termékdíj csökkentést jelent a szórakoztató elektronikai cikkek (jelenlegi termékdíjtétel 114 Ft/kg), valamint a rádiótelefon-készülékek esetében (jelenlegi termékdíjtétel 304 Ft/kg).

A kereskedelmi csomagolás és csomagolószer fogalmának megszüntetésével a fémből készült italcsomagolások fém ital-csomagolószer kategória alatt bekerülnek a csomagolószerek közé, és a termékdíjtételük ennek következtében 304 Ft/kg-ról 57 Ft/kg-ra csökken.

A környezetvédelmi termékdíj törvény 2018. január 1-jétől hatályos változtatásai előnyben részesítik a gépjárművek közül a környezet számára kevesebb terhelést jelentő hibrid, illetve a kizárólag elektromos meghajtású gépjárműveket oly módon, hogy a hibrid gépjárművek esetében az egyébként fizetendő termékdíj vagy termékdíj átalány 70%-át, míg a kizárólag elektromos hajtással működő gépjárművek esetében a termékdíj 50%-át kell majd csak megfizetni.

—————————————————————————————————————–

A környezetvédelmi termékdíj törvény egyéb fontosabb változásai

A környezetvédelmi termékdíj törvény módosítása egyértelművé teszi, hogy a kötelezett átalakulása, egyesülése, szétválása során létrejövő, új adószámmal rendelkező kötelezett esetében, valamint az átvállalás jogcímének módosítása esetén szükséges az átvállalási szerződések újrakötése és a NAV felé történő bejelentése.

A nyilvántartások vezetése kapcsán egyszerűsítést fog jelenteni a kötelezettek számára, hogy a termékdíj szabályozás a jövő év elejétől a 2010. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályok helyett a tárgyév január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályok alkalmazására tér át. A jogszabályi módosítás miatt javasoljuk a vámtarifaszámok felülvizsgálatát, és ahol szükséges, a nyilvántartások módosítását.

Nemzeti Adó és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/

 

Magyar Közlöny

http://kozlony.magyarorszag.hu/

 

Ügyfélkapu

https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=mohu&target=https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ugyeim

 

TARIC

http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/

 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/

 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR)

http://web.okir.hu/hu/

 

NÉBIH

http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/felir/altalanos_informaciok

október. 20

 • Környezetvédelmi termékdíj III. negyedéves bevallások benyújtása
 • NETA havi, vagy negyedéves bevallások benyújtása

július. 20

 • Környezetvédelmi termékdíj III. negyedéves bevallások benyújtása
 • NETA havi, vagy negyedéves bevallások benyújtása

április. 20

 • Környezetvédelmi termékdíj II. negyedéves bevallások benyújtása
 • NETA havi, vagy negyedéves bevallások benyújtása

január. 31

 • Csekély mennyiségű csomagolás választók bejelentés
 • Készletre vételt választók bejelentése
 • Élelmiszerlánc Felügyeleti díj II. részletének megfizetése

január. 20

 • Környezetvédelmi termékdíj IV. negyedéves bevallások benyújtása
 • NETA havi, vagy negyedéves bevallások benyújtása
 • Csekély mennyiségű csomagolás elszámolása, bevallások benyújtása

Névtelen (2)

2016-12-16

a Magyar Közlöny 2016. évi 205. számában megjelent a 2017. január 1-jétől hatályos A Kormány 446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete

2016-12-05

a Magyar Közlöny 2016. évi 191. számában megjelent a 2017. január 1-jétől hatályos A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2016. évi CXXXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

2016-12-02

A Magyar Közlöny 2016. évi 187. számában megjelent a

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megszüntetése
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) 2016. december 31.
napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik.
Az OKTF általános jogutódja a Pest Megyei Kormányhivatal.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egyes feladatainak átvételével összefüggő
rendelkezések

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (a továbbiakban: NÉBIH) a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Földművelésügyi
Minisztériumhoz, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, illetve a megyei kormányhivatalokhoz átkerülő feladat- és
hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a NÉBIH jogutódja 2017. január 1-jével
a feladatot ellátó, illetve a hatáskör gyakorlására kijelölt szerv.

2016-10-04

A kormány T/12367. számon nyújtotta be a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) módosításáról szóló törvényjavaslatát. A módosítás célja a gépjármű átalány fizetés lehetőségének kibővítése, a belföldön hulladékká vált termékek újrafelhasználásának ösztönzése és az adminisztráció csökkentése.

2015-12-15

a Magyar Közlöny 2015. évi 196. számában megjelent a 2016. január 1-jétől hatályos A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2015-11-13

a Magyar Közlöny 2015. évi 172. számában megjelent a 2016. január 1-jétől hatályos “A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításai”. 

a Magyar Közlöny 2015. évi 172. számában megjelent a 2016. január 1-jétől hatályos A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2015-01-01

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások

2015. január 1-jétől a környezetvédelmi adatszolgáltatásokat elektronikus úton az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával kitöltött elektronikus űrlapokon küldhetőek be a hatósághoz. (OKIR)

2014-12-31

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 189. szám

2014-12-31

A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 187. szám

2014-12-15

A Kormány az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságotaz (OHÜ) államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján 2014. december 31. napjával megszünteti.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatokat
2015. január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség látja el.

2014-12-15

Felhívjuk Minden kedves Ügyfelünk figyelmét, hogy a III. negyedévben számolt környezetvédelmi termékdíj előleg összegének megfizetésének határideje december 20.

2014-11-26

Az Országgyűlés elfogadta a az adótörvények módosítását, aminek kapcsán számos lényegi változás lép életbe a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában is.

Változások dióhéjban:

• Bővül a termékdíjköteles termékkör (Egyéb műanyag termék: műanyag művirág, levél és gyümölcsutánzat és ezek részei, ezekből készült áruk, egyéb vegyipari termék: szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, szépség -vagy testápoló szerek, irodai papír)
• Változnak a termékdíj-tételek.
• Bővül az elektromos berendezések köre.
• Megszűnik a kereskedelmi csomagolás! (kivéve a fém anyagú fogyasztói közvetlen italcsomagolások)
• Kötelezettség keletkezés pontosítása külföldről behozott csomagolás elválasztása esetén.
• Átvállalási szerződési lehetőségek bővítése.
• Termékdíj átalány bővülése.

Magyar Közlöny 2014. évi 161. szám

 2014-11-26

•  A jövő évi adócsomagban a NETA (népegészségügyi termékadó) hatályát kiterjesztik az alkoholos italokra, ide nem értve a gyümölcspárlatot, a Jöt . 68. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó italokat, továbbá az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább hét különböző gyógynövény felhasználásával előállított italokat (alkoholos ital).

2014-10-20

Számlázó programok használatának bejelentési kötelezettsége

Aki számlázó programot használ, és 2014. október 1. után is szeretné használni, akkor ezt az igényét 2014. november 15-ig be kell jelentenie a NAV-hoz.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a számlázó program:
– nevét;
– azonosítóját;
– fejlesztőjének nevét – és ha van – adószámát;
– értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
– beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavétel időpontját.

2014. október 1. előtt beszerzett, és október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, illetve a használatba vett saját fejlesztésű programok adatait is 2014. november 15-ig kell bejelenteni a NAV erre vonatkozó nyomtatványán.

2014. október 1. után használatba vett számlázó programok esetén a bejelentési határidő a számlázó program használatának megkezdésétől számított 30. nap.

Be kell még jelenteni a használatból kivont számlázó program fentebb felsorolt adatait és a használatból kivonás időpontját is. A bejelentést a 2014. október 1. és 2014. október 15. közötti kivonások esetén 2014. november 15-ig, ezt követően pedig a program használatból kivonását követő 30 napon belül kell megtenni.

A számlázó programok bejelentésére szolgáló nyomtatvány 2014. október 1-jétől lesz elérhető.

NAV hivatalos érteítője a letöltésekbe megtalálható.

2014-07-03

2014. törvény változás

2014. július 1-től lépett életbe a termékdíj törvénynek azon módosítása, amely lehetővé teszi a gazdálkodók részére – NAV engedéllyel – termékdíj raktár létrehozását. A hazai gazdálkodók számára két raktár típus, a kereskedelmi termékdíj raktár, illetve az ipari termékdíj raktár lehetőségét biztosítja a jogszabályváltozás.

Az ipari termékdíj raktárban a termékdíjas termék előállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető lesz. Az ipari termékdíj raktár esetében a beszerzett termékdíjas alapanyagok után nem szükséges a termékdíj visszaigénylésével, vagy bonyolult átvállalási rendszerek létrehozásával bajlódni. Összességében egyszerűbb rendszer hozható létre, amely könnyebben működtethető.

A kereskedelmi raktár lényege, hogy a kötelezettnek nem kell termékdíjat megfizetnie a betárolásra kerülő termék után. A kereskedelmi termékdíj raktáron belül pedig termékdíj nélkül értékesíthető. A kereskedelmi termékdíj raktár előnye egyes raktározási állagmegóvási műveletek elvégezhetősége. Az elvégezhető műveleteket a jogszabály alkotó kormányrendelet rögzíti.

NÉBIH

Május 31-e az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási határideje!

Már elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági Hivatal (NÉBIH) honlapján a 2014. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási felülete. Az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét érintő kötelezettségnek 2014. május 31-ig kell eleget tenni.

A felügyeleti díj megfizetése két egyenlő részletben történik. Az első részletet – azaz a díj 50%-át – 2014. július 31-ig, míg a másodikat 2015. január 31-ig kell átutalni a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 célszámlájára.

https://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/kozlemeny_felugyeleti_dij_bevallas.html

LogisztikaMA

2014-04-15

Év eleje óta a jövedéki termékek körébe tartoznak azok a kenőolajak, amelyekre termékdíjat kell fizetni. Emiatt nem csak a kereskedőknek kell számtalan új feltételnek megfelelnie, hanem azoknak a kenőolajat felhasználó vállalkozásoknak is, amelyek azt közvetlenül külföldről szerzik be. Az új szabályok miatt szükségessé vált jövedéki engedélyt jellemzően csak a nagyobb cégek váltották ki, így egyre kevesebben szerzik be közvetlenül külföldről a kenőolajat. A módosítás jelentős bizonytalanságot okozott sok cég számára, a felvetődő értelmezési kérdésekre a napokban tett közzé tájékoztatót a NAV.

http://ado.hu/rovatok/ado/bizonytalansagot-okozott-a-jovedeki-szabalyok-valtozasa

Magyar Közlöny 2014.évi 26.szám

2014-02-24

2014. évi XVI. törvény – egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosul a csekély mennyiség kibocsájtók köre…

Termékdíjraktár…

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/1957b32e349a5a41f4036d878a18acb280356b76/megtekintes

Adó / Online

2014-02-28

A hulladékgazdálkodás számvitele

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. január 1-jétől főszabályként csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

http://ado.hu/rovatok/szamvitel/a-hulladekgazdalkodas-szamvitele

Módosul a környezetvédelmi termékdíjról szóló rendelet

2013-11-20

A bérleti rendszerben használt, újrahasználható csomagolószerek után a bérbeadónak januártól nem kell megfizetnie a termékdíjat…

http://ado.hu/rovatok/ado/modosul-a-kornyezetvedelmi-termekdijrol-szolo-rendelet#

 NAV célkeresztben a környezetvédelmi termékdíj

2013-11-06

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ellenőrzések kiemelt vizsgálati területet jelentenek

http://www.greenfo.hu/hirek/2013/11/06/nav-celkeresztben-a-kornyezetvedelmi-termekdij?referrer=rss

 Magyar Hírlap Online

2013-11-04

Váratlan büntetések a termékdíj-ellenőrzéseken

http://www.magyarhirlap.hu/varatlan-buntetesek-a-termekdij-ellenorzeseken

hvg.hu

2013-09-30

A neten vásárlókat is nagyon figyeli a NAV

http://hvg.hu/gazdasag/20130319_A_netes_vasarlokat_is_nagyon_figyeli_a_NAV

NAV

2013-09-24

Elindult a NAV hivatalos Facebook oldala

https://www.facebook.com/pages/Nemzeti-Ad%C3%B3-%C3%A9s-V%C3%A1mhivatal/130498477033073

Világgazdaság online:

2013-08-14

Termékdíj: komoly bírságokat szabhat ki a NAV

http://www.vg.hu/gazdasag/adozas/termekdij-komoly-birsagokat-szabhat-ki-a-nav-409801

Adó / online

2013-06-06

Egyre több a vámhatósági ellenőrzés

http://ado.hu/rovatok/ado/egyre-tobb-a-vamhatosagi-ellenorzes

Adó / online

2013.06.01

Néhány módosítás 2013. 06.01.-től…

Adó / online

2013-04-10

Miként kell meghatározni az áfa alapját?

http://ado.hu/rovatok/ado/mikent-kell-meghatarozni-az-afa-alapja

Adó / online

2013.01.29

KVD-Pro Kft
2020. szeptember
h K s c p s v
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Hírek